LỌC DẦU NHỚT XE TẢI ISUZU - LỌC DẦU MÁY CHÍNH HÃNG

LỌC DẦU NHỚT XE TẢI ISUZU - LỌC DẦU MÁY CHÍNH HÃNG

LỌC DẦU NHỚT XE TẢI ISUZU - LỌC DẦU MÁY CHÍNH HÃNG

 

LỌC DẦU NHỚT XE TẢI ISUZU CHO CÁC MODEL XE:

 

LỌC DẦU NHỚT XE TẢI ISUZU QKR 91PS ĐỘNG CƠ 4JB1 2.8L TẢI TRỌNG 1,4 - 2,5 TẤN

LỌC DẦU NHỚT XE TẢI ISUZU NHR ĐỘNG CƠ 4JB1 2.8L TẢI TRỌNG 1 - 1,4 TẤN

LỌC DẦU NHỚT XE TẢI ISUZU NKR ĐỘNG CƠ 4JB1 2.8L TẢI TRỌNG 1 - 1,4 TẤN

LỌC DẦU NHỚT XE TẢI ISUZU NKR ĐỘNG CƠ 4HF1 4.3L TẢI TRỌNG 2,5 - 4 TẤN

LỌC DẦU NHỚT XE TẢI ISUZU NPR ĐỘNG CƠ  4HF1 4.3L TẢI TRỌNG 3 - 4 TẤN

LỌC DẦU NHỚT XE TẢI ISUZU NPR ĐỘNG CƠ  4JJ1 3.0L TẢI TRỌNG 3,5 TẤN

LỌC DẦU NHỚT XE TẢI ISUZU NQR ĐỘNG CƠ  4HG1 4.6L TẢI TRỌNG 4 - 5 TẤN

LỌC DẦU NHỚT XE TẢI ISUZU NQR ĐỘNG CƠ  4HK1 5.2L TẢI TRỌNG 5,5 TẤN

LỌC DẦU NHỚT XE TẢI ISUZU FRR ĐỘNG CƠ  4HK1 5.2L TẢI TRỌNG 6,2 TẤN

LỌC DẦU NHỚT XE TẢI ISUZU FVR ĐỘNG CƠ  6HK1 7,8L TẢI TRỌNG 9 TẤN

LỌC DẦU NHỚT XE TẢI ISUZU FVM ĐỘNG CƠ  6HK1 7,8L TẢI TRỌNG 15 TẤN 3 CHÂN

LỌC DẦU NHỚT XE TẢI ISUZU FTR ĐỘNG CƠ  6HH1 7,8L TẢI TRỌNG 8 TẤN

LỌC DẦU NHỚT XE KHÁCH ISUZU SAMCO ĐỘNG CƠ 4HK1 - 5.2L 

LỌC DẦU NHỚT XE KHÁCH ISUZU SAMCO ĐỘNG CƠ 4JJ1 - 3.0L 

LỌC DẦU NHỚT XE KHÁCH ISUZU SAMCO ĐỘNG CƠ 4HG1 - 4.6L 

LỌC DẦU NHỚT XE ĐẦU KÉO ISUZU GVR ĐỘNG CƠ 6HK1 - 7,8L

LỌC DẦU NHỚT XE ĐẦU KÉO ISUZU EXR ĐỘNG CƠ 6WF1

LỌC DẦU NHỚT XE ĐẦU KÉO ISUZU EXZ ĐỘNG CƠ 6WF1

LỌC DẦU NHỚT XE BƠM BÊ TÔNG ISUZU ĐỘNG CƠ 6WF1

LỌC DẦU NHỚT XE LÀO GIGAMAX ĐỘNG CƠ 6WF1

LỌC DẦU NHỚT XE BÁN TẢI ISUZU D-MAX ĐỘNG CƠ 4JJ1 - 3.0L

LỌC DẦU NHỚT XE BÁN TẢI ISUZU D-MAX ĐỘNG CƠ 4JK1 - 2.5L

LỌC DẦU NHỚT XE BÁN TẢI ISUZU D-MAX ĐỘNG CƠ 4JH1 - 2.5L

LỌC DẦU NHỚT XE BÁN TẢI ISUZU D-MAX ĐỘNG CƠ 4JA1 -2.5L

LỌC DẦU NHỚT XE ISUZU 7 CHỖ HI-LANDER ĐỘNG CƠ 4JA1 - 2.5L

LỌC DẦU NHỚT XE ISUZU 7 CHỖ TROOOER ĐỘNG CƠ 6VD1 - 3.2L

LỌC DẦU NHỚT XE ISUZU 7 CHỖ MUX ĐỘNG CƠ 4JJ1 3.0L

LỌC DẦU NHỚT XE ISUZU 7 CHỖ MUX ĐỘNG CƠ 4JK1 2.5L

 

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Hotline: 08 1818 0011 

Email: phutungtth@gmail.com

Bình chọn tin tức

Bình chọn tin tức: (4.5 / 1 đánh giá)

Bình luận

Top

   (0)